O SDRUŽENÍ | SDRUŽENÍ OPTIKŮ - Mezinárodní sdružení optiků a optometristů

O SDRUŽENÍ
Cesta: www.sdruzenioptiku.cz > O sdružení

Záštita ředitele ŘSDP

Záštitu ředitele služby dopravní policie nad osvětovou komunikační kampaní "Bezpečně za volantem - Péče o zrak 2015" přejal 
plk. Ing. Tomáš LERCH
Dokument (pdf...)

Kontakt

Mezinárodní sdruženi
optiků a optometristů, o.s.

Právní forma : spolek
IČO: 228 97 917
L 5957 vedená u Krajského soudu v Plzni
zapsaného dne 1.ledna 2014

Datum vzniku:
16.března 2011
Sídlo:
Kolinec č.p. 12, 341 42 Kolinec       

Kancelář: 
Velichovská 1701/9
155 00 Praha 5

GSM: 731 409 667, 734 101 620

e-mail: info@sdruzenioptiku.cz

Seriál Víš, jak vidíš

1. díl

2. díl

3. díl

Osvětová kampaň „Bezpečně za volantem – PÉČE O ZRAK“, vstoupila do podvědomí veřejnosti v roce 2013, kdy probíhala na odstavných parkovištích v jednotlivých krajích ČR za asistence Dopravní policie a koordinátorů BESIPu. Mezinárodní sdružení optiků a optometristů se rozhodlo úspěšnou akci v letošním roce zopakovat v prostorách partnera kampaně, sítě čerpacích stanic Shell, za asistence optiků a optometristů. Přesná místa screeningu zraku naleznete na www.sdruzenioptiku.cz

Kampaň Bezpečně za volantem – Péče o zrak určená především řidičům motorových vozidel se sestává z bezplatného screeningu zraku.


V osvětové kampani „Bezpečně za volantem & Péče o zrak“ jde především o:

1/ seznámení s riziky špatné korekce nebo nedostatečné korekce zraku,
2/ doporučení optimální korekce pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu,
3/ upozornění na nebezpečnost brýlí tzv. „hotovek,“
4/ vysvětlení výhod kontrol zraku ve specializovaných optikách, které mají oprávnění k měření zraku
Realizační tým:

 

O sdružení

Mezinárodní sdružení optiků a optometristů, o.s. je dobrovolné sdružení optiků a optometristů, odborníků z oboru optiky a optometrie, zabývajících se výzkumem a vývojem, ale i občanů majících vztah k oboru, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.

Pravidelně pořádá osvětové kampaně zaměřené především na kvalitu zraku aktivních účastníků silničního provozu. Jako jediní v této republice získali cenné údaje o stavu zraku řidičů a své prvenství v Evropě si zasloužilo Osvětovou kampaní v roce 2013 za podpory Dopravní policie ČR a BESIP Ministerstva dopravy ČR.

Cíle osvětových kampaní jsou: 

- oslovit co nejširší veřejnost formou testu zraku ve všech krajích a vybraných městech ČR

- zdůraznit nutnost kontrol zraku ve specializovaných očních optikách a ordinacích očních lékařů

- zdůraznit rizika při řízení vozidla se špatnou nebo nedostatečnou korekcí

- vysvětlit možnosti řešení optimální korekce při různých činnostech /práce na počítači, řízení motorového vozidla,    volný čas.../ brýlovými nebo kontaktními čočkami

- upozornit na rizika při používání brýlí tzv. "hotovek"

- představit nové technologie brýlových a kontaktních čoček

MSOO ve spolupráci s Dopravní Policií ČR a Ministerstvem Dopravy ČR navazuje  kontakty s krajskými tištěnými, rozhlasovými a televizními stanicemi, které informují veřejnost o místech a termínech screeningu - testu zraku v ČR.  

Webdesign & hosting & Šumava: ŠumavaNet.CZ